Rólunk


A Csongrád Megyei Tűzoltó Szövetség védelmi jellegű szervezet, amely a tűzvédelem állami feladatainak megoldásához nyújt társadalmi segítséget.

 

A Szövetség tevékenysége

 • a Szövetség megelőző és mentő tűzvédelmi feladatokat lát el, tevékenysége kiterjed a tűzvédelmi oktatásra, valamint a lakosság tűvédelmi felvilágosítására is.
 • a Szövetség a tűzvédelem érdekében tevékenykedő szervezetek, jogi személyek önkéntes társulása érdekeik képviseletére, a tűz elleni védekezés egységesítésére, a munka szakmai színvonalának javítására, a rendelkezésre álló anyagi, tárgyi és  személyi feltételek javítására, az eszközök hatékonyabb felhasználására, tagjainak önsegélyezésére.
 • a Szövetség feladatai közé tartozik az élet és vagyonvédelem, a közbiztonság  védelme, tűzesetek megelőzése és oltásukban való részvétel, közúti balesetek és  katasztrófahelyzetekben a hivatásos szerveknek segítség nyújtása, részvétel az  elhárításukban, árvízvédelmi - belvízvédelmi védekezés, környezeti károk felszámolásában való részvétel, illetve az ilyen irányultságú tevékenységek támogatása.
 • a társadalmi munkában végzett tűzoltási és katasztrófavédelmi feladatok népszerűsítése
 • a lakosság és a hivatásos kárelhárító szervek kapcsolata és a közöttük fennálló bizalom erősítése
 • a tűzoltásban és egyéb katasztrófa elhárításban résztvevő önkéntes tevékenységet kifejtő lakosok és állampolgárok összefogása, működésük összehangolása, érdekeik képviselete
 • a megelőző tűzvédelmi ismeretek átadása a lakosságnak.
 • a tagszervezetek létrehozásának segítése, be nem jegyzett szervezetek patronálása, támogatása.
 • a non-profit szféra érdekeinek minden lehetséges fórumon való megjelenítése, képviselete
 • nemzetközi civil kapcsolatok ápolása

 

 A Szövetség céljait elsősorban az alábbi feladatok megvalósítása útján kívánja elérni:

 • a tagszervezetek együttműködésének koordinálásával,
 • közös programok szervezésével, tűzoltó versenyek lebonyolításával,
 • a non-profit szféra működési feltételeinek javítása érdekében – az önkormányzati és az állami szinten egyaránt – a jogalkotás folyamatában való részvétellel, a non-profit szervezeteket érintő törvények előkészítésében való részvétellel, valamint a civil érdekképviselettel való együttműködéssel,
 • a különböző – adott témában érintett – állami, önkormányzati, piaci szereplőkkel való együttműködés megteremtésével,
 • folyamatosan működő információs rendszer, adatbázis megteremtésével,
 • a tagszervezetek önfenntartását és szakmai fejlődését, innovációját szolgáló gazdálkodási és vezetési módszerek kidolgozásával és elterjesztésével,
 • a Szövetség tevékenységi területein szakmai, ismeretterjesztő, képzési és oktatási programok szervezésével és lebonyolításával, a kapcsolódó programokhoz, valamint a Szövetség tevékenységéhez kapcsolódó kiadványok, ismertető és szakmai anyagok elkészíttetésével és kiadásával,
 • szakmai és etikai állásfoglalások kialakításával